חיוויים במקלט העינית

מקלט העינית מכיל נורת לד כתומה שדולקת בכל פעם שהעינית מזהה שידור אליה.
 
בנוסף, הנורה מהבהבת לפי שיטה מסויימת המחווה את רמת ההפרעות שבסביבת העינית בכל רגע נתון.
הבהוב זה מופיע כ- 6 שניות לאחר זיהוי פקודה מהשלט רחוק.
מהירות ההבהוב - 4 פעמים בשניה.
ההבהוב הוא חלש מאוד (לא מפריע לעין) - נראה יותר בחדר חשוך.
 
מספר ההבהובים הוא ביחס ישר לרמת ההפרעות שמזהה העינית
(לקושי העבודה שלה בסביבה בה היא עובדת).
הפרעות חזקות יגרמו למספר רב של הבהובים ולירידה בטווח המקסימאלי.
 
להלן הקשר בין מספר ההבהובים לרמת ההפרעות ולטווח המירבי (יחסית לטווח האופטימאלי):
 
     1        הבהוב  : טווח הקליטה: בין  80  ל- 100 אחוז מהטווח המירבי (רמת הפרעות זניחה).
5   - 2    הבהובים: טווח הקליטה: בין  65  ל- 90  אחוז מהטווח המירבי (מצב הפרעה קלה מאוד).
12 - 6    הבהובים: טווח הקליטה: בין  50  ל- 75  אחוז מהטווח המירבי (מצב הפרעה קלה).
24 - 13  הבהובים: טווח הקליטה: בין  30  ל- 50  אחוז מהטווח המירבי (מצב הפרעה קשה).
32 - 25  הבהובים: טווח הקליטה: בין  20  ל- 30  אחוז מהטווח המירבי (הפרעה קשה במיוחד - נדיר).
35 - 33  הבהובים: טווח הקליטה: בין  15  ל- 25  אחוז מהטווח המירבי (מצב נדיר מאוד של הפרעה).